TV& VIDEO

ngư dân bám biển

Quảng Trị: Kỳ vọng từ những chuyến biển đầu năm mới

Quảng Trị: Kỳ vọng từ những chuyến biển đầu năm mới

VTV.vn - Những chuyến đi biển đầu tiên đầu năm mới của ngư dân Quảng Trị cập bờ với nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Ngư dân phấn khởi, hy vọng một năm đánh bắt bội thu.