ngư dân đánh bắt

Quảng Bình đẩy mạnh kiểm soát đánh bắt hải sản trái phép

Quảng Bình đẩy mạnh kiểm soát đánh bắt hải sản trái phép

VTV.vn - Việc Quảng Bình nỗ lực kiểm soát hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân, người dân sẽ có ý thức và chấp hành tốt hơn các quy định về đánh bắt thủy hải sản trên biển.