TV& VIDEO

ngư dân đánh bắt

Chuyến biển đầu tiên theo hình thức chuỗi ở Khánh Hòa

Chuyến biển đầu tiên theo hình thức chuỗi ở Khánh Hòa

VTV.vn - Sau khi thực hiện ký kết tham gia mô hình thu mua, tiêu thụ cá ngừ sọc dưa, đã có 4 tàu cá đầu tiên cập cảng ở Khánh Hòa, bán sản phẩm cho doanh nghiệp tham gia chuỗi.