ngư dân Việt Nam

Loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp

Loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp

VTV.vn - Đây là một nội dung trong bản Kế hoạch hành động Quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.