TV& VIDEO

ngừng bắn tại Aleppo

Syria ra điều kiện về lệnh ngừng bắn tại Aleppo

Syria ra điều kiện về lệnh ngừng bắn tại Aleppo

VTV.vn - Chính phủ Syria khẳng định sẽ không nhất trí ngừng bắn tại Aleppo trừ phi được đảm bảo, các nhóm phiến quân sẽ rút hoàn toàn khỏi thành phố này.