TV& VIDEO

người cận nghèo

450 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua BHYT

450 tỷ đồng hỗ trợ người dân mua BHYT

VTV.vn - Chính phủ đã đồng ý dành 450 tỷ đồng mua BHYT cho người cận nghèo và học sinh, sinh viên.