TV& VIDEO

người dân châu Âu

Muội than cướp đi sinh mạng 23.000 người dân châu Âu mỗi năm

Muội than cướp đi sinh mạng 23.000 người dân châu Âu mỗi năm

VTV.vn - 23.000 người dân ở châu Âu thiệt mạng hàng năm do tình trạng ô nhiễm muội than.