TV& VIDEO

người dân Lý Sơn

Giảm giá vé tàu cho người dân và cán bộ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

Giảm giá vé tàu cho người dân và cán bộ đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

VTV.vn - Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, UBND huyện Lý Sơn và các doanh nghiệp vận tải vận đã thống nhất giảm giá vé tàu cho người dân và cán bộ huyện đảo.