TV& VIDEO

người dân Rạch Giá

Kiên Giang: Người dân Rạch Giá được cấp nước sạch

Kiên Giang: Người dân Rạch Giá được cấp nước sạch

VTV.vn - Công ty cấp thoát nước Kiên Giang cho biết, nước ngọt đạt tiêu chuẩn đã được cấp trở lại cho người dân tại thành phố Rạch Giá nhờ cơn mưa lớn ở đầu nguồn vào ngày 14/7.