TV& VIDEO

Người độc thân

8 câu nói gái ế nơi đâu cũng dùng!

8 câu nói gái ế nơi đâu cũng dùng!

Thật ra ế đôi khi cũng không phiền lắm đâu, vì các cô gái còn cơ hội lựa chọn... "uống nước trong".