TV& VIDEO

người dùng facebook

Mua thông tin khách hàng: Muốn là có!

Mua thông tin khách hàng: Muốn là có!

VTV.vn - Thông tin về khách hàng được chia thành nhiều gói với mức giá tăng dần nếu bao gồm địa chỉ nhà riêng, số di động, email, Facebook và tần suất cập nhật.