TV& VIDEO

người dùng facebook

Giảm ưu tiên cho quảng cáo, Facebook được gì?

Giảm ưu tiên cho quảng cáo, Facebook được gì?

VTV.vn - Sau khi thay đổi cách hiển thị trên bảng tin của người dùng Facebook bằng cách giảm bớt sự ưu tiên cho doanh nghiệp, quảng cáo…, cổ phiểu của Facebook đã giảm đến 4,5%.