người gửi tiền

Nhà nước đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền trong tái cơ cấu ngân hàng

Nhà nước đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền trong tái cơ cấu ngân hàng

VTV.vn - Trong quá trình triển khai đề án tái cơ cấu của từng tổ chức tín dụng yếu kém, nguyên tắc xuyên suốt là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền.