TV& VIDEO

người gửi tiền

Quốc hội thông qua Nghị quyết về nợ xấu, tài sản công

Quốc hội thông qua Nghị quyết về nợ xấu, tài sản công

VTV.vn - Sáng 21/6, với tỷ lệ đa số các đại biểu tán thành, Quốc hội đã Thông qua Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.