TV& VIDEO

người gửi tiền

Quyền lợi người gửi tiền vẫn đảm bảo khi ngân hàng phá sản

Quyền lợi người gửi tiền vẫn đảm bảo khi ngân hàng phá sản

VTV.vn - Khi các ngân hàng phá sản, quyền lợi của người gửi tiền vẫn hoàn toàn được đảm bảo.