TV& VIDEO

người khuyết tật

Australia giảm chi ngân sách trợ cấp cho người khuyết tật

Australia giảm chi ngân sách trợ cấp cho người khuyết tật

VTV.vn - Ngày 20/2, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Australia đã công bố một số sửa đổi quan trọng trong kế hoạch chi tiêu công về trung hạn.