TV& VIDEO

người lao động nhập cư

Mỹ tạm dừng xét duyệt nhanh thị thực lao động tay nghề cao

Mỹ tạm dừng xét duyệt nhanh thị thực lao động tay nghề cao

VTV.vn - Khoảng 85.000 lao động dự định nhập cư vào Mỹ trong năm nay sẽ bị ảnh hưởng khi Mỹ tạm dừng xét duyệt nhanh thị thực lao động tay nghề cao.