TV& VIDEO

người mua nhà

Hợp đồng ký quỹ: Liệu giải quyết được việc mua nhà lâu năm nhưng không được bàn giao?

Hợp đồng ký quỹ: Liệu giải quyết được việc mua nhà lâu năm nhưng không được bàn giao?

VTV.vn - Hợp đồng ký quỹ là nội dung chính của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần tuần này.