TV& VIDEO

người Mỹ

Người Mỹ mong nhận được 2.000 USD/tháng nếu bị robot thay thế

Người Mỹ mong nhận được 2.000 USD/tháng nếu bị robot thay thế

VTV.vn - Nếu bị robot thay thế, người Mỹ mong muốn nhận được 2.000 USD/tháng để vẫn có thể duy trì nhu cầu cuộc sống.