người nhập cư

Ngành kinh doanh thức ăn nhanh đang gặp khủng hoảng

Ngành kinh doanh thức ăn nhanh đang gặp khủng hoảng

VTV.vn - Ngành hàng thức ăn nhanh vốn từng rất phát triển nhờ kết hợp hiệu quả hình thức bán hàng tại chỗ và giao hàng trực tuyến nay lại đang rơi vào cơn khủng hoảng.