người nhập cư

Thú vui điền viên trong những vườn cộng đồng tại Mỹ

Thú vui điền viên trong những vườn cộng đồng tại Mỹ

VTV.vn - Một số đô thị ở nước Mỹ đã lập ra những vườn cộng đồng, tạo không gian riêng cho thú điền viên.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive