người nước ngoài

Khó quản lý người nước ngoài lưu trú tại Khánh Hòa

Khó quản lý người nước ngoài lưu trú tại Khánh Hòa

VTV.vn - Thực tế, những cơ sở cho người nước ngoài lưu trú tại Khánh Hòa hiếm khi thực hiện đúng quy định.