TV& VIDEO

người nước ngoài

"Hàng xóm Tây"- câu chuyện của những người nước ngoài nói tiếng Việt

"Hàng xóm Tây"- câu chuyện của những người nước ngoài nói tiếng Việt

VTV.vn - Sáu người nước ngoài chia sẻ những câu chuyện của họ khi sống ở Việt Nam, những người bạn này được biết đến với cái tên rất Việt "Hàng xóm Tây".