TV& VIDEO

Người phán xử

NSND Hoàng Dũng: "Làm giám khảo LHTHTQ vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm lớn"

NSND Hoàng Dũng: "Làm giám khảo LHTHTQ vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm lớn"

VTV.vn - NSND Hoàng Dũng đảm nhận vai trò là Trưởng Ban giám khảo thể loại Chương trình Sân khấu ở LHTHTQ 37. Ông chia sẻ làm giám khảo vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm lớn.