người tham gia giao thông

Đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa hành vi chống người thi hành công vụ

Đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa hành vi chống người thi hành công vụ

VTV.vn - Sự manh động chống người thừa hành công vụ là biểu hiện thiếu hụt về ý thức văn hóa của người tham gia giao thông.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive