TV& VIDEO

người tham gia giao thông

Gió lớn, tuyết dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân châu Âu

Gió lớn, tuyết dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân châu Âu

VTV.vn - Hàng nghìn người tham gia giao thông bị mắc kẹt, nhiều học sinh nghỉ học ở châu Âu do tuyết rơi dày và gió lớn.