TV& VIDEO

người tham gia lễ hội

20.000 người tham gia lễ hội Chào năm mới Ake Ome! 2016

20.000 người tham gia lễ hội Chào năm mới Ake Ome! 2016

VTV.vn - Trong 2 ngày diễn ra lễ hội Chào năm mới Ake Ome! 2016, 20.000 người dân Thủ đô đã đến và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thú vị tại đây.