TV& VIDEO

người thuê nhà

Hôm nay (30/7), ngày Thế giới phòng chống buôn bán người

Hôm nay (30/7), ngày Thế giới phòng chống buôn bán người

VTV.vn - Ngày Thế giới phòng chống buôn bán người được LHQ tổ chức nhằm thúc đẩy mọi quốc gia thực hiện trách nhiệm chung trong việc phòng chống loại tội phạm nguy hiểm này.