người tiêu dùng

Người Việt chi hàng nghìn tỷ đồng cho Snack mỗi năm

Người Việt chi hàng nghìn tỷ đồng cho Snack mỗi năm

VTV.vn - Tổng doanh thu Snack tại Việt Nam năm 2017 ước tính khoảng 354 triệu USD, tương đương 8.035 tỷ đồng.