TV& VIDEO

người trồng chè

Người trồng chè Đà Lạt lỗ nặng vì thiếu đầu ra

Người trồng chè Đà Lạt lỗ nặng vì thiếu đầu ra

VTV.vn - Mặc dù đang trong kỳ thu hoạch, giá bán giảm nhưng sản phẩm chè búp tươi Đà Lạt vẫn không có người mua.