TV& VIDEO

người Trung Quốc

Đà Nẵng xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh du lịch trái phép

Đà Nẵng xử lý nghiêm hoạt động kinh doanh du lịch trái phép

VTV.vn - Đà Nẵng đang siết chặt quản lý không chỉ các hướng dẫn viên "chui" người Trung Quốc, mà còn với tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động kinh doanh du lịch.