TV& VIDEO

người tỵ nạn

Ngày cuối cùng trước bầu cử ở Donetsk và Lugansk

Ngày cuối cùng trước bầu cử ở Donetsk và Lugansk

Tại Donetsk và Lugansk sẽ có khoảng 500 điểm bỏ phiếu được mở cửa. Có 3 điểm bỏ phiếu dành riêng cho những người tị nạn tại Rostov, Voronez, Belgorod ở Liên bang Nga.