TV& VIDEO

người ủng hộ

Cựu Thủ tướng Hy Lạp thành lập đảng mới

Cựu Thủ tướng Hy Lạp thành lập đảng mới

Cựu Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã tuyên bố tách ra khỏi đảng trung tả PASOK và thành lập một đảng chính trị mới.