TV& VIDEO

Người Việt Nam

Sự kiện nghệ thuật Thu vọng nguyệt - mâm cỗ tình thần của Trung Thu Hà Nội

Sự kiện nghệ thuật Thu vọng nguyệt - mâm cỗ tình thần của Trung Thu Hà Nội

VTV.vn - Thu vọng nguyệt sẽ là một chương trình văn hóa nghệ thuật sâu sắc, gợi nhớ lại những miền ký ức xưa của nhiều thế hệ người Việt Nam.