TV& VIDEO

nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc thịt lợn bằng điện thoại thông minh

Truy xuất nguồn gốc thịt lợn bằng điện thoại thông minh

VTV.vn - Ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc sẽ giúp người dân có thể tự kiểm tra xem thịt lợn mua tại các siêu thị có an toàn hay không.