TV& VIDEO

nguồn lợi thủy sản

Khánh Hòa: Ngăn chặn nạn khai thác nghề cấm, vùng cấm trên đầm Nha Phu

Khánh Hòa: Ngăn chặn nạn khai thác nghề cấm, vùng cấm trên đầm Nha Phu

VTV.vn - Nguồn lợi thủy sản trên đầm Nha Phu hiện đã cạn kiệt, nguyên nhân chủ yếu là do ngư dân sử dụng các phương tiện khai thác mang tính hủy diệt.