TV& VIDEO

nguồn năng lượng

Rác cũng có thể trở thành nguồn năng lượng

Rác cũng có thể trở thành nguồn năng lượng

VTV.vn - Trải qua quá trình phân loại và xử lý theo phương pháp nhiệt phân, những kỹ sư người Mỹ đã biến rác thải nhựa thành thứ mà quốc gia nào cũng cần - dầu đốt.