TV& VIDEO

nguồn ngân sách

Bắc Ninh: Hơn 511 tỷ đồng xóa phòng học cấp 4, kiên cố hóa trường lớp

Bắc Ninh: Hơn 511 tỷ đồng xóa phòng học cấp 4, kiên cố hóa trường lớp

VTV.vn - Tỉnh Bắc Ninh quyết định đầu tư hơn 511 tỷ đồng xóa phòng học cấp 4 và kiên cố hóa trường lớp giai đoạn 2018 - 2020.