TV& VIDEO

nguồn ngân sách

Khẩn trương nạo vét cảng cá Đông Tác, Phú Yên

Khẩn trương nạo vét cảng cá Đông Tác, Phú Yên

VTV.vn - Hiện luồng lạch vào cảng Đông Tác bị cạn do triều cường đẩy một lượng lớn cát bồi lấp. Việc khơi thông luồng lạch vào cảng cá này đang được Phú Yên khẩn trương thực hiện.