TV& VIDEO

nguồn nhân lực chất lượng cao

Hiệu quả từ dự án thu hút chuyên gia ở khu công nghệ cao TP.HCM

Hiệu quả từ dự án thu hút chuyên gia ở khu công nghệ cao TP.HCM

VTV.vn - Đề án Thu hút chuyên gia ở các khu công nghệ cao của TP.HCM sẽ tạo ra bước đột phá trong việc thu hút và trọng dụng nhân tài.