TV& VIDEO

nguồn nhân lực chất lượng cao

Hỗ trợ các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Hỗ trợ các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

VTV.vn - Ngày 21/9, Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skill) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ĐH Thái Nguyên và Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên.