TV& VIDEO

nguồn nhân lực Việt Nam

Thế hệ Y sẽ dẫn dắt nguồn nhân lực Việt Nam

Thế hệ Y sẽ dẫn dắt nguồn nhân lực Việt Nam

VTV.vn - Các bạn trẻ ra đời từ năm 1985 - 2000 được gọi là thế hệ Y, sẽ là thế hệ dẫn dắt nguồn nhân lực tại Việt Nam trong một vài năm tới.