TV& VIDEO

nguồn nước bị ô nhiễm

Diện tích nuôi lớn, ngao Thanh Hóa vẫn chưa thể xuất khẩu

Diện tích nuôi lớn, ngao Thanh Hóa vẫn chưa thể xuất khẩu

VTV.vn - Diện tích và sản lượng nuôi đều lớn nhưng các sản phẩm từ ngao của Thanh Hóa chưa bao giờ được xuất khẩu vào thị trường châu Âu.