nguồn nước bị ô nhiễm

Diện tích nuôi lớn, ngao Thanh Hóa vẫn chưa thể xuất khẩu

Diện tích nuôi lớn, ngao Thanh Hóa vẫn chưa thể xuất khẩu

VTV.vn - Diện tích và sản lượng nuôi đều lớn nhưng các sản phẩm từ ngao của Thanh Hóa chưa bao giờ được xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive