TV& VIDEO

nguồn nước ngọt

Khánh thành nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây tại Long An

Khánh thành nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây tại Long An

VTV.vn - Nhà máy cấp nước Hòa Khánh Tây được vận hành hoàn toàn tự động và hoạt động 24/24h cấp nước liên tục với công suất 40.000 m3/ngày.