TV& VIDEO

nguồn ô nhiễm

Cá trên sông Chà Và tiếp tục chết

Cá trên sông Chà Và tiếp tục chết

VTV.vn - Đã có khoảng 35.000 con cá chim và 5.000 con cá bớp bị chết trên sông Chà Và, ước tính thiệt hại ban đầu trên 3 tỷ 500 triệu đồng.