TV& VIDEO

ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào

Hôm nay, bắt đầu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

Hôm nay, bắt đầu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2016

VTV.vn - Hôm nay (1/8), đợt đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng đầu tiên năm 2016 chính thức bắt đầu, trong đó có hình thức ĐKXT trực tuyến.