TV& VIDEO

nguy cơ tai nạn

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến đường biên giới Quảng Trị

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên tuyến đường biên giới Quảng Trị

VTV.vn - Tuyến đường dọc biên giới của xã Thanh và xã Xi, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) chạy dọc sông Sê Pôn giáp với huyện Mường Noòng (Lào) đang xuống cấp nghiêm trọng.