nguy cơ tai nạn

Đà Nẵng tăng cường xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định

Đà Nẵng tăng cường xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tăng cường nhắc nhở, xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định.