TV& VIDEO

nguy cơ thiếu nước tưới

Khánh Hòa: Thiếu nước tưới, hơn 50% diện tích vụ Hè Thu bị bỏ hoang

Khánh Hòa: Thiếu nước tưới, hơn 50% diện tích vụ Hè Thu bị bỏ hoang

VTV.vn - Do thiếu nước tưới trầm trọng, diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2016 ở tỉnh Khánh Hòa chỉ đạt khoảng 46,8% kế hoạch, hơn 50% diện tích còn lại bị bỏ hoang.