TV& VIDEO

Nguyễn Công Tạn

Nguyên PTT Nguyễn Công Tạn - Người hết lòng vì nông nghiệp, nông dân

Nguyên PTT Nguyễn Công Tạn - Người hết lòng vì nông nghiệp, nông dân

10 năm làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, 5 năm làm Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Công Tạn đã để lại dấu ấn về một nhà quản lý bám sát thực tiễn, dám thay đổi để phát triển.