TV& VIDEO

Nguyễn Công Trứ

Phân luồng giao thông ngày Lễ Quốc tang Đại tướng

Phân luồng giao thông ngày Lễ Quốc tang Đại tướng

 Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ công tác bảo vệ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giám đốc công an Thành phố Hà Nội thông báo: