TV& VIDEO

Nguyễn Hồng Minh

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: “Tôi đang khóc khi nói về Xuân Vinh”

Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: “Tôi đang khóc khi nói về Xuân Vinh”

Sáng sớm 7/8, khi PV phỏng vấn cựu Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh về tấm HCV Olympic Rio 2016 lịch sử của Hoàng Xuân Vinh, ông đã khóc…