TV& VIDEO

nguyên liệu sẵn

Doanh nghiệp ĐBSCL đổi mới công nghệ hướng đến xuất khẩu

Doanh nghiệp ĐBSCL đổi mới công nghệ hướng đến xuất khẩu

VTV.vn - Không thể tận dụng mãi nguồn nhân công giá rẻ và nguyên liệu sẵn có tại chỗ, nhiều doanh nghiệp ở ĐBSCL bắt đầu đổi mới công nghệ sản xuất.