TV& VIDEO

Nguyễn Minh Thuyết

Có gì ở những môn học mới trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể?

Có gì ở những môn học mới trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể?

VTV.vn - GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới đã làm rõ hơn một số môn học mới xuất hiện trong bản dự thảo vừa công bố.