TV& VIDEO

Nguyễn Ngọc Ký

Chuyện về "người truyền lửa" mang tên Nguyễn Ngọc Ký

Chuyện về "người truyền lửa" mang tên Nguyễn Ngọc Ký

VTV.vn - Từ những năm 60 của thế kỷ trước, cái tên Nguyễn Ngọc Ký luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt về sự vươn lên vượt khó cho hàng triệu thế hệ học sinh Việt Nam.