TV& VIDEO

Nguyễn Quốc Cường

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

(VTV Online) - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tối 27/8 đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Việt Nam.