TV& VIDEO

Nguyễn Trần Trung Quân

Lộ diện fan cuồng dán giấy kín mít xe Nguyễn Trần Trung Quân

Lộ diện fan cuồng dán giấy kín mít xe Nguyễn Trần Trung Quân

VTV.vn - Chân dung fan cuồng đã dán giấy kín mít xe của Nguyễn Trần Trung Quân đã lộ diện trong chương trình Ghế không tựa mới đây.