TV& VIDEO

Nguyễn Văn Công

Điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 3 HCV tại giải Thái Lan mở rộng

Điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 3 HCV tại giải Thái Lan mở rộng

VTV.vn - Đội tuyển điền kinh Việt Nam kết thúc giải Thái Lan mở rộng 2015 với thành tích 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ.