TV& VIDEO

Nguyễn Xuân Anh

Công bố những khuyết điểm nghiêm trọng của Bí thư và Thường vụ thành ủy Đà Nẵng

Công bố những khuyết điểm nghiêm trọng của Bí thư và Thường vụ thành ủy Đà Nẵng

VTV.vn - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét, kết luận sai phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.