TV& VIDEO

Nguyệt thực

Nhà biên kịch Chu Thu Hằng: “Được trao giải cá nhân tại LHTHTQ là điều rất ý nghĩa”

Nhà biên kịch Chu Thu Hằng: “Được trao giải cá nhân tại LHTHTQ là điều rất ý nghĩa”

VTV.vn - Đối với nhà báo, nhà biên kịch Chu Thu Hằng, được trao giải cá nhân ở thể loại Phim truyện truyền hình tại LHTHTQ 36 với kịch bản phim "Nguyệt thực" là điều rất ý nghĩa.